Search
zaterdag 22 januari 2022

Publicaties

 • Themanummer RAVON 50, nov. 2013 [Link]
 • Spikmans, F., W. Bosman, A. Spitzen, E.  Goverse, M. de Zeeuw & T. van der Meij, 2012. Vuursalamanderdrama: soort op rand van uitsterven in Nederland. RAVON 45: 49-53. [Link]
 • Rapportage SOSvuursalamander 2012 [Link]
 • Delft, J.J.C.W. van, R.C.M. Creemers & A. Spitzen-van der Sluijs, 2007. Basisrapport Rode Lijsten Amfibieën en Reptielen volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Stichting RAVON,Nijmegen, in opdracht van Directie Kennis, Ministerie van LNV. [Link]
 • E. Goverse, A,. M.P. de Zeeuw & J. E. Herder, 2015. Handleiding voor het Monitoren van Amfibieën in Nederland. Vierde herziene druk. RAVON werkgroep Monitoring, Amsterdam & Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag. [Link]
 • Gubbels, R.E.M.B., 1988. Kwantitatieve gegevens van een populatie vuursalamanders in het Bunderbosch c.a..
  Schatting van de populatiegrootte in 1986. Natuurhistorisch Maandblad 77; 107-109.
 • Gubbels, R.E.M.B., 1992.Vuursalamander. In: J.E.M. van der Coelen (red.), 1992. Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in Limburg. Natuurhistorisch Genootschap Limburg/Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht & Stichting RAVON, Nijmegen: 35-45.
 • Gubbels, R.E.M.B., 1994. Vuursalamanders in het Zuidelijk Geuldal. Verslag van een excursie van de Herpetologische Studiegroep. Natuurhistorisch Maandblad 83(12): 229-230.
 • Gubbels, R.E.M.B., 2009a. Vuursalamander – Salamandra salamandra. In: H.J.M van Buggenum et al. (red.), 2009. Herpetofauna van Limburg. Verspreiding en ecologie van amfibieën en reptielen in de periode 1980 – 2008. Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht: 48-59.
 • Gubbels, R.E.M.B., 2009b. Vuursalamander Salamandra salamandra. In: R.C.M. Creemers & J.J.C.W. van Delft, 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden.
 • Kik, M.M.A., A. Spitzen-van der Sluijs, F. Pasmans, P. Wohlsein, A. Gröne & J.M. Rijks, 2011. Ranavirus-associated mass mortality in wild amphibians, the Netherlands, 2010: A First report. The Veterinary Journal, 190(2): 284-286. [Link]
 • Meij, T. van der, A. van Strien, G. Smit & E. Goverse, 2009. Trendberekening bij het Meetnet Amfibieën. RAVON 31 10(4): 57-62. 
 • Pannekoek J. & A.J. van Strien, 2005. TRIM 3 manual. Trends and indices for monitoring data. CBS, Statistics Netherlands, Voorburg, Netherlands (als freeware te vinden via www.ebcc.info).
 • Smulders, M.J.M., P.F.P. Arens, H.A.H. Jansman, J. Buiteveld, G.W.T.A. Groot Bruinderink & H.P. Koelewijn, 2007. Herintroduceren van soorten, bijplaatsen of verplaatsen: een afwegingskader. Alterra-rapport 1390, PRI–rapport 128. Alterra, Wageningen.
 • Spitzen-van der Sluijs, A.M., R. Zollinger, W. Bosman, P. van Rooij, F. Clare, A. Martel & F. Pasmans, 2010. short report Batrachochytrium dendrobatidis in amphibians in the Netherlands and Flanders (Belgium). Stichting RAVON, Nijmegen, 26 p. [Link]
Copyright 2022 by DNN corp Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top