Search
zaterdag 22 januari 2022

Archief

2016 
 • Maart 2016: Publicatie in EID: RAVON heeft met verschillende Europese organisaties de actuele verspreiding van de schimmel in kaart gebracht. Hierover is een wetenschappelijke publicatie verschenen in het tijdschrift 'Emerging Infectious Diseases'.   

 • Februari 2016: In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie dringen natuurorganisaties en wetenschappers aan om onmiddellijk middelen vrij te maken voor monitoring, noodplannen en onderzoek. Daarnaast moet de handel in besmette salamanders stopgezet worden.
 • Januari 2016: Deadly amphibian fungus in Europe could emerge in United States: U.S. Geological Survey (USGS) identifies research needs & management actions in a new report released on January 21st 2016.
2015 
 • December 2015: De Standing Committee van de Bern Convention publiceerde een aanbeveling ten aanzien van Bsal: Recommendation No. 176 (2015) on the prevention and control of the Batrachochytrium salamandrivorans chytrid fungus [document T-PVS (2015) 9]
2014  October
 • Europese salamanders bedreigd door Aziatische schimmelziekte. Spectaculaire voortgang in onderzoek naar de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans. Publicatie in SCIENCE van 31 oktober 2014. 
 • De ziekte breidt zich uit naar Wallonië, ook hier zijn twee uitbraken onder vuursalamanders.
 • De impact van de ziekte gaat verder dan de vuursalamander: in lab-experimenten zijn veel meer soorten salamanders gevoelig voor de schimmel gebleken, waaronder bijv. ook Kamsalamander en Alpenwatersalamander.
 • De ziekteverwekker  is aangetoond in Aziatische salamandersoorten, al bij museumexemplaren uit 1861. De ziekte is dus waarschijnlijk afkomstig uit Azië, de Europese soorten zijn recent voor het eerst in contact gekomen met de ziekteverwekker en hebben om die reden weinig tot geen weerstand. Klik HIER voor het persbericht/natuurbericht. Klik HIER voor een Engelstalig filmpje, starring An Martel 
2014  mei - september 

 

 • 26 juni 2014 werd er een lezing gehouden voor de IVN afd. Geulle, er waren rond de 25 belangstellenden 

  • 2014  januari - mei 
 • Het ministerie van EZ onderkent gelukkig het belang van het onderzoek en financiert dit jaar mee bij bij het actieplan SOSvuursalamander. Dat betekent een noodzakelijke stimulans voor het onderzoek en het actieplan. RAVON en de Univ. Gent gaan door met het onderzoek hoe de schimmel is binnengekomen, hoe die zicht verspreidt en de potentiële gastheren. Er wordt ook een risico-analyse opgesteld. 
 • Verhuizende vuursalamanders. Op 6 februari 2014 zijn de jonge vuursalamanders (>100 dieren) die nog bij RAVON in de opvang verbleven allemaal verdeeld over drie dierentuinen (Kasteelpark Born, GaiaZoo en DoeZoo Leens).
 • Ai, heel verontrustend en slecht nieuws uit België. In januari 2014 werd bekend datBatrachochytrium salamandrivorans (the Killer fungus) nu ook is aangetroffen in Wallonië. Klik HIER voor de ontdekking in Eupen. Enkele maanden later (mei 2014) volgde een tweede geval bij Robbertville Klik HIER
2013  september - december 
 • Hoera: er zijn enorme vorderingen gemaakt in het onderzoek naar de achteruitgang. In september verscheen het artikel in een vooraanstaand Amerikaans tijdschrift (PNAS) over de oorzaak van achteruitgang, Het blijkt om een volledig nieuwe dierziekte te gaan. 
 • Klik hier voor het wetenschappelijke artikel Martel et al (2013): Batrachochytrium salamandrivoranssp. nov. causes lethal chytridiomycosis in amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).   
 • In oktober is in kasteelpark Bron een workshop met terreinbeheerders georganiseerd hoe om te gaan met de nieuwe situatie. Dit zal uitgewerkt worden in richtlijnen en aanbevelingen voor beheerders en vrijwilligers.
 • ProRail heeft de richtlijnen al in de week daarna. 
 • Op de RAVON dag 2013 is uitgebreid aandacht besteed aan de ontdekking van de nieuwe schimmel en de mogelijke consequenties.
 • Begin november is een themanummer uitgebracht (nr. 50) als speciale editie (jubileumnummer) download de pdf.
 • RAVON en Gent willen het onderzoek continueren en uitbreiden en zijn daarvoor op zoek naar nieuwe financiering. 
 • Elke dinsdag heeft het jeugdprogramma Zapplive beesterlijke gasten! Dinsdag 18 november vertelde onze ambassadeur Freek Vonk  over de vuursalamander. Klik hier op de uitzending (het onderwerp begint na 4 min 56). KLIK HIER voor de uitzending van 18 nov.
2013  april - juli 
 • In het voorjaar zijn er nog meerdere dieren gevonden, enkele van de vrouwtjes waren drachtig en hebben in de opvang ook larven afgezet. 
 • Met de actieve kweek is nog niet gestart, daarvoor moet eerst de oorzaak van achteruitgang helder zijn. Een dierziekte ligt erg voor de hand. 
 • Op advies van de deskundigen op het gebied van dierziektes is besloten om voorlopig te stoppen met het verzamelen van vuursalamanders, zodat ook een herstel op eigen kracht nog steeds mogelijk blijft. 
 • De quarantaine voor de volwassen dieren in Gent is afgelopen en in april 2013 en in mei zijn deze vuursalamanders verhuisd naar Kasteelpark Born, een dierentuin in Zuid-Limburg.
 • RAVON was dit voorjaar drie maal met een stand voor de vuursalamander vertegenwoordigd bij de lancering van de stripspeurtocht Dupke in bronnenland (9 april), de DuurSamenMarkt Moerveld (25 mei) en op de dag van de vuursalamander in Kasteelpark Born (21 juli), Projectleider Wilbert Bosman gaf een lezing over de vuursalamander in Maastricht.
 • Een samenvatting van het voorgaande artikel is overigens ook gepubliceerd  in Froglog. Dramatic  Decline of Fire Salamander Populations (Salamandra salamandra terrestris)  in the Netherlands. Froglog 107: 17-18. (Woeltjes et al. 2013). 

2013  januari - maart 

 • In maart is er een expertmeeting geweest met deskundigen van Alterra, Arcadis, het NHGL, Staatsbosbeheer, RAVON en de Universiteit Gent. Daaruit kwam naar voren dat het steeds waarschijnlijker is dat er een nog onbekende ziekte rondwaart. Het onderzoek naar dierziekten van de Universiteit Gent & RAVON zal, naar verwachting, binnen enkele maanden meer duidelijkheid verschaffen.
 • Zodra er meer bekend is over de mogelijke ziekte kan de relatie met de waterkwaliteit nader bekeken worden, mogelijk hebben hoge nitraatgehaltes invloed op de ontvankelijkheid voor de nog onbekende ziekteverwekker.
 • Op 20 maart heeft een basisschool in Wilp-Achterhoek een sponsorloop voor de vuursalamander gehouden, de opbrengst gaat naar het project en de adoptie van Sproet.
 • Samen met de VVV Zuid-Limburg zijn afspraken gemaakt voor gezamenlijke publiciteit voor het jaar van de vuursalamander en de verdere ontwikkeling van lokaal draagvlak voor het actieplan.
 • De quarantaine in Gent loopt begin april 2013 af, de dieren worden op 4 april overgebracht naar Kasteelpark Born, een dierentuin in Zuid-Limburg.
 • Op 7 februari 2013 heeft Freek Vonk in De Wereld Draait Door het project onder de aandacht gebracht. Freek is dit jaar ambassadeur van het project en heeft ook een column geschreven in de TROSkompas over 2013 het Jaar van de vuursalamander. 

 

2012  november - december 
 • In november was er een druk bezochte workshop in Bunde met ca. 35 bezoekers. Daarbij zijn alle betrokkenen geïnformeerd over het project en de actuele stand van zaken. Aanwezig waren o.a vrijwilligers, onderzoekers, terreineigenaren (Staasbosbeheer, Natuurmonumenten). PRoRail, Arcadis, Artis en kasteelpark Born. De workshop werd geleid door Ruud Foppen. 
 • De overdracht naar de beide dierentuinen (Artis en kasteelpark Born) is voorlopig nog uitgesteld, de dieren blijven langer in quarantaine ivm een aantal ziektegevallen en nader onderzoek.
 • Nienke Beintema heeft in het NRC van 22 dec. een uitstekend artikel gepubliceerd over o.a de vuursalamander.
2012  5 oktober - 1 november
 • Er staan weer enkele nieuwe vuursalamanders klaar voor adoptie!
 • Na een zomer waarin er nauwelijks volwassen vuursalamanders zijn waargenomen, was het in oktober goed raak. Er zijn nu ook meer mannetjes gevonden.
 • Met deskundigen van het AmphibianArk project en de IUCN is overleg geweest hoe nu verder te gaan met de dieren die zijn opgevangen. Vastgesteld is dat er (minimaal) 30 (niet direct verwante) mannen en vrouwen nodig zijn, dus 15 van  elk, die in de toekomst kunnen worden ingezet voor een mogelijk  kweekprogramma.
 • Er zijn nu genoeg dieren in de opvang om een eventuele kweekgroep op te gaan zetten. Deze dieren worden genetisch gescreend om te bekijken hoe ze met elkaar verwant zijn. Er worden nu in het veld geen vuursalamanders meer weggevangen. 
 • De universiteit van Bielefeld (Duitsland) is gespecialiseerd op genetisch onderzoek, onder andere aan vuursalamander en zij gaan de genetische diversiteit onderzoeken. Die resultaten zullen de basis vormen voor een eventueel kweekprogramma. 
 • In het Vijlenerbos zijn, nadat het studenten-onderzoek van Jochem Giessen  was afgerond, nog bezoeken gebracht. De beken zijn op verschillende avonden bezocht,  helaas zonder positief resultaat. 
 • De dieren gaan zeer binnenkort naar twee dierentuinen, momenteel worden de contracten hiervoor getekend. Er zijn vier dierentuinen benaderd met de vraag of ze vuursalamanders wilden opvangen en meewerken aan een kweekprogramma. Van de vier hebben Kasteelpark Born en Artis toegezegd graag mee te willen werken aan het project.
2012  11 september - 4 oktober
 • Vuursalamander Sjeng heeft een eigen Twitter-account, waarbij de volgers op de hoogte worden gehouden van het wel en wee in de opvang. Volg Sjeng via @VurigeSjeng
 • Binnenkort wordt er ook een Facebook pagina ingericht.
 • Er lopen gesprekken met opvanglocaties (dierentuinen), daarover verwachten we in de eerste helft van oktober meer uitsluitsel.
 • Op 3 oktober zijn nieuwe vuursalamanders aangetroffen.
 • RAVON en het ministerie van EL&I hebben op hoog niveau overlegd, RAVON maakt plannen voor het komende jaar.
 • Over ca. 1 maand volgt er een workshop met alle betrokkenen, exacte datum wordt nog bekend gemaakt.
 • Bijna alle salamanders hebben al een of meerdere adoptie-ouders, de donatie-actie en sponsoring hebben tot nu toe bijna 4700 euro binnengebracht.
 • Aandacht voor de vuursalamander ook in het herfstnummer van Mens en Natuur (IVN-tijdschrift).
2012  27 augustus - 10 september

In de eerste 2 weken heeft SOSvuursalamander een vliegende start gemaakt.

 • Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) heeft in de Tweede kamer 8 Kamervragen gesteld aan demissionair staatssecretaris Henk Bleker.
 • Het project is gestart met een donatie van 2400 euro van het Dierenrampenfonds. Daarnaast is er tot 10 september al 1696 euro gedoneerd door particulieren, waarvoor hartelijk dank. Deze projectgelden (4096 euro tot 10-9-2012) worden besteed aan huisvestingskosten in de opvang en het voer en aan onderzoek naar de dierziektes.  
 • Inmiddels hebben meerde sponsoren een vuursalamander geadopteerd (zie pagina adoptie). Huige sponsoren zijn Aleida Kuijzer, Rob Veen & Claire Heijmans (Centre Tigouleix), Gerrit & Marijke Krips, de salamandervereniging en Niels de Zwarte. 
 • Diverse particulieren zijn bezig met ludieke inzamelingsacties.
 • Van de 41 larven van moeder Gerda zijn er 12 gemetamorfoseerd tot jonge vuursalamander.
 • 2 salamanders (Elske en Benjamin) vertoonden afwijkend gedrag, ze zijn ter observatie overgebracht naar de Universiteit van Gent en worden daar nader onderzocht op dierziektes door Dr. Frank Pasmans & Dr. An Martel.
 • Arnaud van den Berg heeft voor zijn leerlingen een lespakket ontwikkeld.
 • In het RAVON tijdschrift van september is de publicatie opgenomen over de achteruitgang van de vuursalamander.
 • Meer uitgewerkte plannen voor het de activiteiten in 2013 worden momenteel ontwikkeld. Nog dit najaar worden workshops georganiseerd met terreinbeheerders, vrijwilligers, Arcadis, de provincie en onderzoeksinstituten om te komen tot een breed plan van aanpak.

Freek Vonk bij De Wereld Draait Door

Uitzending 7 februari gemist? Geen nood Klik HIER voor           Freek bij DWDD 

Strip uit 1996 van Tom Poes en de vuursalamanders

Freek Vonk bij De Wereld Draait Door

Uitzending 7 februari gemist? Geen nood Klik HIER voor           Freek bij DWDD 

Strip uit 1996 van Tom Poes en de vuursalamanders

The well-known Dutch herpetologist Dr. Freek Vonk (Naturalis Biodiversity Center, National Geographic) ambassador for 2013 Year of the fire salamander. The well-known Dutch herpetologist Dr. Freek Vonk (Naturalis Biodiversity Center, National Geographic) ambassador for 2013 Year of the fire salamander. 

Copyright 2022 by DNN corp Gebruiksovereenkomst Privacybeleid
Back To Top